مطالعات مرحله اول و دوم شبکه فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب مجتمع 53 واحدی رفاهی گردشگردی واقع در چادگان

مرحله1و2 تصفيه و انتقال پساب تصفيه‌خانه فاضلاب شرق اصفهان به مجتمع فولاد مارشنان

نظارت عاليه وكارگاهي احداث ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط انتقال پساب شهرستان مبارکه

ردیفنام پروژهکارفرما
۱مطالعات مرحله اول و دوم طراحی تصفیه تکمیلی فاضلاب شهر نجف آبادشهرداری نجف آباد
۲ نظارت عالیه و کارگاهی احداث و ارتقاء شبکه جمع آوری و تاسیسات انتقال و تصفیه فاضلاب و تاسیسات انتقال پساب در سطح مبارکهشركت آب و فاضلاب استان اصفهان
۳مطالعات طرح انتقال پساب تصفيه‌خانه شمال اصفهانسازمان آب منطقه‌‌اي اصفهان
۴ مطالعات بررسی پایداری و جلوگیری از هدر رفت آب استخر سوم ذخیره پساب و خدمات نظارتی با فولاد مبارکهشرکت فنی مهندسی فولاد مباركه (مهرجی)
۵مطالعات مرحله اول و دوم طرح خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهاندانشگاه صنعتی اصفهان
۶نظارت عاليه و كارگاهي پروژه ایستگاههای پمپاژ و لوله گذاری فاضلاب شهرهاي مباركهشركت آب و فاضلاب استان اصفهان
۷مطالعات طرح انتقال پساب از تصفيه‌خانه زینبیه به نیروگاه اصفهانبرق منطقه‌اي اصفهان
۸مطالعات مرحله اول و دوم شبکه فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب مجتمع ۵۳ واحدی رفاهی گردشگردی واقع در چادگانسازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
۹مطالعات پايه و امكان‌سنجي استفاده از پساب شهر بندرعباس در مجتمع فولاد هرمزگان جنوبشركت فولاد هرمزگان
۱۰مطالعات مراحل اول و دوم پروژه‌هاي تأسيسات آب و فاضلاب و پسماندهاي صنعتي و بهداشتي در شركت فولاد مباركه و ناحيه صبامجتمع فولاد مباركه
۱۱مطالعات تأمين آب موردنياز شركت فولاد مباركه از پسابواحد انرژي و سيالات (امور توزيع‌وتصفيه)
۱۲انتقال پساب فاضلاب تصفيه‌خانه شمال به نيروگاه اصفهانبرق منطقه‌اي اصفهان
۱۳تصفيه و انتقال پساب تصفيه‌خانه فاضلاب شرق اصفهان به مجتمع فولاد مارشنانشركت فولاد مارشنان سپاهان
۱۴تأمين و انتقال آب از سد كرج به شهر كرج و ساماندهي پسابهاي رودخانه كرج حدفاصل سد كرج تا حوضچه بيلقانشركت آب منطقه‌اي البرز
۱۵مطالعات پايه و امكان‌سنجي استفاده از پساب شهر بندرعباس در مجتمع فولاد هرمزگان جنوبشركت فولاد هرمزگان
۱۶نظارت عاليه و كارگاهي اجراي شبكه فاضلاب شهرهاي مباركه و كركوندشركت آب و فاضلاب استان اصفهان
۱۷بازنگري مطالعات توجيه فني اقتصادي زيست‌محيطي شبكه جمع‌آوري، خط انتقال، تصفيه‌خانه فاضلاب و پدافند غيرعامل شهر چرمهينشركت آب و فاضلاب استان اصفهان
۱۸كنترل، بررسي و صحه‌گذاري نتايج مطالعات و نظارت بر طرح پمپاژ و انتقال پساب فاضلاب از تصفيه‌خانه شاهين‌شهر به مخزن فضاي سبز شهرداري شاهين‌شهرشهرداري شاهين‌شهر
۱۹مطالعات مرحله۱و۲ طراحي شبكه جمع‌آوري فاضلاب و خط انتقال روستاهاي الحاقي شهر فارسانآب و فاضلاب چهارمحال و بختياري
۲۰مطالعات مرحله‌اول‌‌شبكه جمع‌آوري‌ و‌ تصفيه‌فاضلاب روستاي كهك شرکت آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان
۲۱مطالعات‌‌مرحله‌اول‌طرح‌عبور‌ايمن‌پساب‌تصفيه‌خانه‌فاضلاب از زهكش سگزي‌سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۲۲نظارت عاليه و كارگاهي كانال انتقال پساب تصفيه‌خانه شمال به منطقه سگزيشركت آب منطقه‌اي اصفهان
X