ردیفنام پروژهکارفرما
۱مطالعات مرحله اول و دوم هدایت روانابهای سطحی برزن E و F و زهکشی محله C2 فولادشهر شرکت سهامی عمران شهر جدید فولادشهر
۲مطالعات پایش و تحلیل منابع آب در محدوده تونل های چشمه لنگان و خدنگستانسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۳انجام عمليات اندازه گيري منابع آب زیرزمینی و تهیه گزارشات مطالعاتی در محدوده های مطالعاتی چوپانان، جندق، خور– فرخي، بياضه، انارك، نائين وكوهپايه ـ سگزي سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۴شناسایی کلیه نقاط برداشت (انهار - پمپاژ) و انطباق با اراضی کشاورزی، تعیین دبی هر سردهانه، طراحی سردهانه انهار سنتیسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۵بررسی راهکارهای تامین، توزیع و مصرف بهینه آب در فضای سبزشهرداری اصفهان منطقه ۸
۶مطالعات مرحله اول و دوم جمع آوری آب های سطحی بالادست شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال بختیاری فولاد مباركه اصفهان- شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه (مهرجی)
۷مطالعات پایش وضعیت آب زیرزمینی محدوده تونل سوم کوهرنگ سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۸بازنگری مطالعات مرحله اول طراحی شبکه آبرسانی و آبیاری فضای سبز با آب خام در سطح منطقه ۴شهرداری تهران منطقه ۴
۹به هنگام سازی بیلان حوضه آبریز گاو خونی منتهی به سال آبی ۱۳۹۶-۹۷سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۱۰مطالعات بررسی و تعیین ارتباط هیدرولیکی سازندهای آهکی وکارست در محدوده رشته های چال میشان، شاهان کوه، بلش و فردانکوهسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۱۱مطالعات امکان سنجی بازیابی ظرفیت چاههای فلمن شهر اصفهانشركت آب و فاضلاب استان اصفهان
۱۲عملیات اندازه گیری و پایش منابع آبهای سطحی منطقه مرکزی و شرق استان اصفهانسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۱۳مطالعات بروزرسانی تعیین کمی و کیفی منابع انتخابی محدوده های مطالعاتی استان اصفهان سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۱۴مطالعات جمع آوری آبهای زیرزمینی کارخانه سیمان نیزار قمشرکت سیمان نیزار قم
۱۵عملیات اندازه گیری و جمع آوری آمار و داده های آبهای سطحی در ایستگاههای آب و هواشناسی منطقه مرکزی و شرق استان اصفهانسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۱۶عملیات اندازه گیری منابع آب زیرزمینی و سطحی در محدوده های مطالعاتی اصفهان ـ برخوار، میمه، مورچه‌خورت، لنجانات و نجف‌آبادسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۱۷استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز از پرونده حفاظت چاهها و انجام محاسبات اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری چاههای کشاورزیسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۱۸مطالعات جامع آبهاي معدني (گرم و سرد) استان اردبيلسازمان آب منطقه‌اي اردبيل
۱۹مطالعات زمين‌شناسي و آبهاي زيرزميني اراضي شركت پالايش نفت اصفهان در منطقه آبرساني درچهشركت پالايش نفت اصفهان
۲۰مطالعات منابع و مصارف آب در حوضه زاينده‌رود سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۲۱مطالعات مرحله اول و دوم سالم‌سازي، جمع‌آوري و تخليه زه‌آب شهر ورنامخواستشهرداري ورنامخواست
۲۲مطالعات مرحله اول و دوم سالم‌سازي، جمع‌آوري و تخليه زه‌آب شهر سده‌لنجانشهرداری سده لنجان
۲۳مطالعات‌به‌تعادل‌رساندن‌بيلان‌آب‌زيرزميني‌دشت‌ممنوعه‌بحراني‌اردستانسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۲۴مطالعات‌مرحله‌‌دوم‌تغذيه‌مصنوعي‌ساحل‌راست‌رودخانه‌شور(بندكاچك)سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۲۵مطالعات‌مرحله‌اول‌هواشناسي،هيدرولوژي‌و‌كنترل‌سيلاب‌ناحيه‌شرقي‌برخوارسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۲۶مطالعات‌مرحله‌اول‌هواشناسي،هيدرولوژي‌و‌كنترل‌سيلاب‌ناحيه‌غربي‌برخوارسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۲۷مطالعات‌مرحله‌اول‌و‌دوم‌تغذيه‌مصنوعي‌و‌استحصال‌آبهاي‌سطحي‌حوزه‌سياه‌‌كوه‌نايينسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۲۸مطالعات‌مرحله‌اول‌و‌دوم تغذيه مصنوعي حوضه‌هاي خور ـ فرخيسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۲۹مطالعات‌مرحله‌اول‌و‌دوم تغذيه‌مصنوعي‌حوزه‌‌هاي‌چوپانان‌ـ‌جندق‌ـ‌هفتومانسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۳۰مطالعات مرحله دوم طرح تغذيه مصنوعي ظفرقند اردستان (دق سرخ)سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۳۱مطالعات‌تغذيه‌مصنوعي حوزه دق‌سرخ اردستان (اولويت ظفرقند)سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۳۲مطالعات‌تعذيه‌مصنوعي‌اراضي‌طرفين‌رودخانه‌شور(پايين‌دست‌‌بند‌كاچك)سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۳۳مطالعات طرح تغذيه مصنوعي ارضي دشت تومانكامور آب شهركرد
۳۴خدمات مهندسي مطالعات منابع آب دشت كرونسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۳۵مطالعات شناسايي سازندهاي سخت حوزه نجف‌آباد - كرونسازمان مديريت منابع آب
۳۶مطالعات شناسايي سازندهاي سخت اردستان‌-‌ نطنزسازمان مديريت منابع آب
۳۷‌خدمات‌مهندسي‌بمنظورواريز‌اطلاعات‌پايه‌منابع‌آب‌حوزه‌عمل‌سازمان‌آبسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۳۸مطالعات شناسايي سازند سخت حوزه كارون عليا سازمان مديريت منابع آب
۳۹طرح‌سالم‌سازي و تخليه زه‌آب ورنامخواست و سده‌لنجانفرمانداري زرين‌شهر
X