پروژه های سامانه های خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ

احداث ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال پساب شهرستان مبارکه

مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني اصفهان بزرگ از سد زاينده‌رود

مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني اصفهان بزرگ از سد زاينده‌رود

ردیفنام پروژهکارفرما
1مطالعات پایه طرح تامین و انتقال آب در استان اصفهانسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
2خدمات مطالعات طرح سامانه تامین و انتقال اضطراری آب شرب از منابع آبی جنوب استان به اصفهانشرکت تامین آب صفه
3مطالعات مرحله اول طرح انتقال آب رودخانه خرسان و سرشاخه ماربر به فلات مرکزیشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
4مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی به شهرضاشركت آب و فاضلاب استان اصفهان
5نظارت و مشاوره بهره برداری، نگهداری و تعمیرات ایستگاه پمپاژ و خط برق در مداره ۲۰ کیلو ولت فیدر کوهرنگ واقع در منطقه بیرگانشركت آب منطقه‌اي اصفهان
6مطالعات مرحله پایه و طراحی تفصیلی پروژه انتقال و توزیع آب به مزارع نهضت آباد سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
7مطالعات مرحله اول طرح ساماندهی انتقال آب از سد بهشت آباد به اصفهانشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
8مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامین آب کشاورزی خان احمد، علی آباد و امامزاده جعفر به وسعت 6100 هکتارسازمان آب منطقه اي كهگيلويه و بويراحمد
9مطالعات مرحله ۲ طرح انتقال آب به فلات مركزي ايران (بهشت‌آباد)سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
10مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني به اصفهان بزرگ از سد زاينده‌رودسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
11خدمات بهره‌برداري و نگهداري و تعميرات خط آبرساني به كاشانشركت آب منطقه‌اي اصفهان
12مطالعات تأمين آب موردنياز شركت فولاد مباركه در قالب يك طرح جامع با نگرش به افق درازمدتواحد انرژي و سيالات (امور توزيع‌وتصفيه)
13مرحله۱و۲ طرح آبرساني به ۵ روستاي چادگان از سد زاينده رودآب و فاضلاب روستائي استان اصفهان
14بازنگري مطالعات مرحله دوم طرح تامين و انتقال آب به اراضي حجت آباد سازمان جهاد کشاورزی اصفهان
15مطالعات پايه و خدمات مهندسي تأمين، برداشت، پمپاژ و انتقال آب به مجتمع كود شيميايي اوره لردگان شركت كودشيميايي اوره لردگان
16مطالعات طرح انتقال آب به روستاهاي آبگرم و حسن‌آباد از نيروگاه كرونسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
17مطالعات و طراحي خط انتقال و ايستگاه پمپاژ كانال چيتاب- نقاره‌خانهسازمان آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد
18مطالعات تكميلي و مرحله اول انتقال آب الموت‌رود به استان قزوينسازمان آب منطقه‌اي قزوين
19مطالعات مرحله اول طرح تأمين آب دشت شهرضاسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
20مطالعات فاز۲ و بازنگري فاز۱ شبكه توزيع آب شهر گناوهآب و فاضلاب استان بوشهر
21مطالعات مرحله اول‌ودوم طرح پمپاژ آب كوهرنگ به چشمه مرواريدسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
22مطالعات مرحله اول طرح تأمين و انتقال آب آشاميدني شهر دهاقانشركت آب و فاضلاب استان اصفهان
23نظارت عاليه و كارگاهي تكميل پروژه مخازن پيلاف و قطعات خطوط انتقال مربوط به طرح توسعه آبرساني و تامين آب اصفهان بزرگسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
24نظارت عاليه و كارگاهي پروژه طرح تامين و انتقال آب به اراضي تعاوني عمان سامانيسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
25مطالعات‌مرحله‌اول‌و‌دوم‌طرح‌انتقال‌آب‌زاينده‌رود‌به‌اراضي عمان سامانیامور آب شهركرد
26نظارت عاليه پروژه پمپاژ آب رودخانه لردگان به كانالهاي احداثي موجوداداره کل امور آب استان چهارمحال و بختیاری
27مطالعات طرح انتقال آب به يزدسازمان آب منطقه‌اي یزد
28مطالعات مرحله اول و دوم ايستگاه پمپاژ دشت كرونسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
29 نظارت بر عملیات آبرسانی به شهرگلپایگان به صورت یکپارچهشرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
30 نظارت بر عملیات آبرسانی به شهر خوانسار به صورت یکپارچهشرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
X