حمل و نقل ریلی و قطار شهری

حمل و نقل ریلی و قطار شهری

با توجه به نمودار سازمانی و وجود دپارتمان‌های متنوع تخصصی، این مهندسین مشاور در کلیه محدوده‌های مهندسی از طراحی پایه تا اجرا و بهره‌برداری خدمات گسترده خود را ارائه می‌نماید:

مطالعات ترافیک و لزوم استفاده از جابجائی مسافر بصورت ریلی

مطالعات و بررسی بافت مسیر حرکت قطار

آماده سازی اطلاعات لازم برای اخذ مجوزها

بررسی روش اجرا با توجه به حجم ترافیک متاثر از طرح

مطالعه و طراحی تجهیزات ویژه و ناویژه

مطالعه و بررسی ناوگان مورد نیاز

مطالعه و بررسی برق مورد نیاز

ارائه خدمات مهندسی سیویل مربوط

خدمات امکان‌سنجی

طراحی مرحله اول

نظارت کارگاهی در کلیه مراحل ساخت و بهره‌برداری

تهیه و تنظیم اسناد و برگزاری مناقصات

X