تونل (آب، راه و شهری) و سازه های زیرزمینی

تونل (آب، راه و شهری) و سازه های زیرزمینی

شرکت مهندسین مشاور زایندآب با اتکا به تجربیات حاصل از ۴۰ سال فعالیت در عرصه‌های مختلف فنی و مهندسی و با تکیه بر توان و دانش فنی کارشناسان و متخصصان زبده، در زمینه طراحی تونل‌های انتقال آب،  انتقال پساب و قطار شهری از جمله فعالان این صنعت بوده و با طراحی نظارت بر اجرای انواع تونل، طرح‌های ماندگاری را به اتمام رسانده یا در دست انجام و مطالعه دارد  اهم فعالیت های این بخش عبارت است از :

تعیین حجم عبوری در واحد زمانی طراحی و قطر مورد نیاز

تعیین حداقل قطر حفاری با توجه به نوع کاربری

تعیین مسیر اجرای تونل با توجه به پارامترهای زمین شناسی ، زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی

تعیین روش اجرا با محوریت مطالعات زمین شناسی ، زیست محیطی و اجتماعی

اندازه گیری منابع آب تا شعاع موثر تونل و عنداللزوم تامین دلیل برای این منابع آب

تعییین کلوزهای لازم بیمه مسئولیت در راستای خطرات احتمالی

تعیین خدمات مهندسی جنبی مورد نیاز

ارائه خدمات مهندسی سیویل مربوط

X