آبیاری و زهکشی (مطالعه، نظارت و بهره برداری شبکه های سنتی، مدرن و تحت فشار)

شبکه های آبیاری و زهکشی

شرکت مهندسین مشاور زایندآب همسو با چشم‌انداز، ماموریت و خط مشی شرکت و با توجه به سابقه‌ی درخشانِ حضور در بازارهای منطقه‌ای و محلی، دامنه‌ی وسیعی از خدمات مشاوره  مهندسی را با هدف تأمین افزایش بهره‌وری آب و بهبود منابع اراضی منطبق با موازین توسعه‌ی پایدار، برعهده دارد.

شرکت زایندآب، افتخار دارد که تاکنون توانسته است بیش از ۳۰پروژه‌ی عمده را در فازهای مختلف به انجام رسانده و یا در دست اقدام داشته باشد. مضافاً نظارت بر اجرا، طراحی و مطالعه‌ی بیش از ۱۲۰هزار هکتار شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی، مطالعات تعمیرات و نگهداری از شبکه های در دست بهره برداری در وسعت ۲۰۰ هزار هکتار  در کارنامه‌ی خود دارد.

این شرکت در بخش طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از خرد جمعی، دانش و تجربیات حرفه‌ای با استفاده از کارشناسان و متخصصین توانمند، در راستای همگامی با تحولات فنی در گرایش‌های فنی ذیربط، همراه با مدرن‌ترین امکانات نرم‌افزاری مهندسی و آزمایشگاهی و یا نگرشی دقیق به استانداردهای معتبر و جهانی انجام خدمات مختلفی را در زمینه‌های طراحی و نظارت بعهده دارد که مهمترین اقدامات در این خصوص عبارتند از:

تعیین الگوی کشت

تعیین نیاز آبی با توجه به شرایط منابع آبی

تعیین دبی طراحی

تعیین مسیرهای طراحی با توجه به درجه کانال ، توپوگرافی و کاداستر مالکیت اراضی

تعیین خدمات مهندسی جنبی مورد نیاز

ارائه خدمات مهندسی سیویل مربوط

X